Με τη χρήση αυτού του εργαλείου μπορούμε να υπολογίσουμε τα λίτρα του ενυδρείου μας, καθώς και τα λίτρα του νερού που υπάρχει μέσα σε αυτό. Ο υπολογισμός γίνεται δίνοντας τις διαστάσεις μήκους, πλάτους, ύψους σε εκατοστά του μέτρου.

Σημεία προσοχής:
  • Πληκτρολογήστε τα ζητούμενα πεδία διαστάσεων σε εκατοστά. Εάν για παράδειγμα το μήκος του ενυδρείου είναι 1,30 (ένα μέτρο και 30 εκατοστά) θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 130.
  • Πληκτρολογήστε τα μεγέθη στα πρώτα πεδία και πιέστε το πλήκτρο [Υπολογισμός]
  • Επιλέξτε το πλήκτρο [Καθάρισμα] για να καθαρίσετε τα πεδία.

Εάν έχετε την οποιαδήποτε απορία συζητήστε της στο forum ακολουθώντας το σύνδεσμο παρακάτω


Κορυφή