Πολλές φορές σε κάποιο άρθρο που διαβάζουμε στο internet ή στις οδηγίες κάποιου φαρμάκου οι μονάδες όγκου δεν εκφράζονται πάντα σε λίτρα. Τίθεται λοιπόν ένα θέμα μετατροπής από μονάδα σε μονάδα, με περισσότερο συνηθισμένη τη μετατροπή σε λίτρα.

Σημεία προσοχής:
  • Για δεκαδική στίξη χρησιμοποιήστε το σύμβολο της τελείας (.). Δηλαδή για 10,25 λίτρα γράψτε 10.25
  • Πληκτρολογήστε τη μονάδα που γνωρίζεται μέσα στο ανάλογο κουτάκι και χωρίς να αλλάξετε πεδίο πιέστε το πλήκτρο [Υπολογισμός]
  • Επάνω από τα πεδία εμφανίζεται η μονάδα στα Ελληνικά και κάτω από αυτά στα Αγγλικά
  • Εάν επιλέξετε το πλήκτρο [Τιμές] θα δείτε τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων με βάση αναφοράς το λίτρο.

Εάν έχετε την οποιαδήποτε απορία συζητήστε της στο forum ακολουθώντας το σύνδεσμο παρακάτω


Κορυφή