Πολλές φορές σε κάποιο άρθρο που διαβάζουμε στο internet ή στις οδηγίες κάποιου φαρμάκου οι μονάδες θερμοκρασίας αναφέρονται σε μονάδες Φαρενάιτ και όχι σε Κελσίου. Επίσης πολλά ξένα εργαλεία ζητάνε τις θερμοκασίες σε μονάδες Φαρενάιτ. Με το παρακάτω μετατροπέα, μπορούμε να μετατρέψουμε από οποιαδήποτε μονάδα στην άλλη.

Σημεία προσοχής:
  • Για δεκαδική στίξη χρησιμοποιήστε το σύμβολο της τελείας (.). Δηλαδή για 10,25 λίτρα γράψτε 10.25
  • Πληκτρολογήστε τη μονάδα που γνωρίζεται μέσα στο ανάλογο κουτάκι και πιέστε το πλήκτρο [Μετατροπή]
  • Καθαρίστε τα πεδία με το πλήκτρο [Καθάρισμα]

Εάν έχετε την οποιαδήποτε απορία συζητήστε της στο forum ακολουθώντας το σύνδεσμο παρακάτω


Κορυφή